Hvordan siden bruges

I samarbejde med Guds Ånd frembringer bibelens ord den guddommelige kraft, som gør det muligt, at vi kan blive frelst. Rom 1:16. Jhn 6:63. Derfor refererer jeg meget til Guds Ord i fodnoter, for det er mit håb, at du selv vil gå på strejftog i bogen og finde dens skatte.
     Det er i øvrigt også godt, at du tjekker, at det, som jeg siger her på hjemmesiden, stemmer overens med Bibelen. Hvis den siger noget andet, en det jeg siger, så har bibelen ret! Act 17:11.

Brug af bibelreferencer
Hvis markøren – elle fingeren – bevæges over et link til et bibelsted, popper teksten op på engelsk. (Denne mulighed findes desværre ikke på dansk). Bibelen New International Version er valgt som standard. Det er vigtigt også at studere den sammenhæng, som skriftstedet optræder i og hvem, det er skrevet til, for hvis et enkelt vers tages ud af dets sammenhæng, kan man få Bibelen til at sige stort set hvad som helst.

Forstå bibel-henvisningerne
Hvis engelskkundskaberne ikke er så gode, er der lavet et skema, hvor bibelhenvisningerne kan konverteres til dansk. Se her.

Læs bibelen her:
Den autoriserede Bibel, eller Bibelen på Hverdagsdansk
.

Nye indlæg vil blive delt på Facebook.