Instruktion

Det er godt, hvis du tjekker, om det, som jeg siger her på hjemmesiden, stemmer overens med det, som Bibelen siger. Hvis den siger noget andet, så afvis det, jeg siger! Act 17:11,

Brug af bibelreferencer
Hvis markøren – elle fingeren – bevæges over et link til et bibelsted, popper teksten op på engelsk. (Denne mulighed findes desværre ikke på dansk). Bibelen New International Version er valgt som standard. Det er vigtigt også at studere den sammenhæng, som skriftstedet optræder i og hvem, det er skrevet til, for hvis et enkelt vers tages ud af dets kontekst, kan man få Bibelen til at sige stort set hvad som helst.

Forstå bibel-henvisningerne
Hvis engelskkundskaberne ikke er så gode, er der lavet et skema, hvor bibelhenvisningerne kan konverteres til dansk. Se her.

Læs bibelen her:
Den autoriserede Bibel, eller Bibelen på Hverdagsdansk
.

Nye indlæg vil blive delt på Facebook.