De ny fødsel

Kl. 07:30

…….Johannes 3:7-8 Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. Tænk på vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan er det også, når Guds —nd giver et menneske åndeligt liv. ……. Johannes 3:3 Da sagde Jesus: “Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige.”  .. ……. Johannes 3:5 Jesus svarede: “Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige.
……. SYND   …   DOM   …


…….Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Jhn 3:36 
…….Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Jhn 3:18

Retfærdighed
…….egenretfærdighed: Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på ét punkt, er blevet skyldig i dem alle. Jam 2:10 ……. …….Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Rom 3:10.
……. NÅDEN – Eph 2:8-9.

Omvendelse

…….opsøge og frelse det fortabte. Luk 19:10.
…….Bevis med jeres liv, at I virkelig har taget afstand fra jeres synder.  Mat 3:8
……. Jhn3:16.
…….Herren er tålmodig, Han ønsker ikke, at nogen skal gå fortabt. Pet 3:9.
….…er jeg nu glad, ikke fordi I blev bedrøvede, men fordi I blev bedrøvede til omvendelse. Jeres bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje, så I altså ikke har lidt skade af os. For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. 2Co 7:9, 10.
…….Matthæus 4:17 Fra da af begyndte Jesus at forkynde sit budskab: “I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet!”
……omvende dig, så dine synder bliver slettet Act 3:19.
…….vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. 1Jhn 1:9.

Tro

…….Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Rom 10:17.
…….For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Rom 10:9.
…….Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Act 16:31.
…….dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Rom 3:26.

Dåb i vand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Helligåndens dåb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Født på ny

…….evigt liv er ikke at vide en masse om bibelen, og heller ikke at have en høj moral osv. men først og fremmest at komme ind i en direkte erkendelse af Jesus Jhn 17:3 fordi du kommer til at tro på, at Han er levende.(ligesom Paulus Act 26:13-15).
……. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.Rom 8:16.
…….Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! 2Co 5:17.

Gud som Far

…….Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Jhn 1:12.

Et liv i sejr

Kl. 09:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Egoets død

…….Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod. Jhn 10:10.

bjbjbjbj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Livet i Kongeriget

Kl. 10:30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lydighed mod Rigets love

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De vigtigste love

…….Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. v24 For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. Luk 9:23, 24.

Menneskets opstandelse

Kl. 12:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit mi vitae dui feugiat malesuada eget ut ante. Morbi consectetur, lectus quis iaculis rhoncus, orci mauris ullamcorper dolor, ac iaculis erat eros at velit. Aenean vehicula mauris tortor, at consequat dolor pulvinar rutrum. Suspendisse sed eros at elit tempor blandit id mattis nunc. 

Og hvad så nu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit mi vitae dui feugiat malesuada eget ut ante. Morbi consectetur, lectus quis iaculis rhoncus, orci mauris ullamcorper dolor, ac iaculis erat eros at velit. Aenean vehicula mauris tortor, at consequat dolor pulvinar rutrum. Suspendisse sed eros at elit tempor blandit id mattis nunc.